Textos árabes para traducir con vocabulario

 

índice

 

 

Texto nº 4

 

 

 

الإنـْـتِـرْنِــت تـَـتـَـمَـدَّد فـي الصّـيـن بـِـ 20 ألـْـف مُـسْــتـَخـْـدِم جَــديـد يَــوْمِــيـًّا

 

تـَـمَـدَّدَ – يَـتـَـمَـدَّد expandirse الصّـيـن China مُـسْــَخـْـدِم usuario يَـوْمِـيـًّا diariamente

 

 

 

رَغـْمَ القـُيـود الشـَّديـدة الـَّتي تـَفـْرِضُـها السُّـلـُطـات الصّيـنيـة عَـلى شـَرِكـات الإنـْتِـرنـت العـالـَمية الرّاغِـبة في العَـمَـل في الصّيـن، فـَإنَّ إقـْبـال الصّيـنـييـن يَـزْداد بـِـشَـكـْـل مُـدْهِـش عَـلى الشـَّبَـكـة المَـعْـلـومـاتـية. وتـُفيـد أرْقـام أنَّ هُـنـاك 111 مَـلـْيـون صيـني يَـمْـلِـكـون وَسـائِـل تـَصَـفـُّح الإنـْتِـرنـت، وأنَّ عَـدَد الصيـنـييـن المُـسْـتـَخـْدِمـيـن لِلشـَّبَـكـة يَـزْداد بـِمِـقـْدار 20 ألـْف شـَخـْص يَـوْمِـيـًّا.

ويَـبْـدو أنَّ هَـذِهِ الأعْـداد المُـتـَزايِـدة مِـن المُـسْـتـَخْـدِمـيـن لِلشـَّبَـكـة أغـْـرَت شـَرِكـات الإنـْتِـرنـت العـالـَميـة، مِـثـْل مـايـْكـْروسـوفـت وغـوغـل ويـاهـو، لِـقـَبـول، بـِـدَرَجـات مُـتـَفـاوِتـة، شـُروط الصّيـن لِـحـََذْف بَـعْـض العِـبارات مِـثـْل «الدّيـمُـقـراطـية» و«حُـقـوق الإنـْسـان» في نـَسْـخِـها الصّيـنيـة مُـقـابـِل السَّـمـاح لـَها بـِالعَـمَـل في البـِلاد.

ووَصَلَ تـَضْـيـيـق السُّـلـُطـات الصيـنية عَـلى الإنـْتِـرْنت في الآوِنـة الأخـيـرة إلى دَرَجـة إغـْلاق مَـوْقِـع المَـوْسـوعـة الإلِـكـْتـرونـية «ويكيبيديا» الـَّتي يُـمْـكِـن لأِيّ شـَخـْص تـَحْـريـر مَـوادِّهـا. وفي مَـطـْلـَع عـام 2004، بَـدَأت الصُّـحُـف الحُـكـومـية في كِـتـابة مَـوْضـوعـات إيـجـابـية عَـلـى النـُّسْـخة الصيـنية مِـن «ويكيبيديا»، مِـمّا أدّى إلى مَـزيد مِـن الإهْـتِـمـام بـِها. وبـِـحُلـول فـَبْـرايـر (شُـبـاط) مِـن تِـلـْك السَّـنة، سَـجَّـلَ أكـْثـَر مِـن 3000 شـَخـْص أنـْفـُسَـهُم كـَمُـسْـتـَخْـدِمـيـن وأصْـبَـحَـت النـُّـسْـخـة تـَضـُمّ أكـْثـَر مِـن 5 آلاف مَـوْضـوع.

ومَـعَ اِقـْتِـراب ذِكـرى مَـذبَـحـة مَـيْـدان تيان آن مين، تـَهـاطـَلـَت المَـقـالات المُـشـيـرة إلى الحـادِثـة وعَـدَد ضَـحـايـاها، فـَـقـَرَّرَت الحُـكـومة إغـْلاق المَـوْقِـع، ولا يَـزال كـَذلِـك حَـتـّى الآن.

 

رَغـْـمَ a pesar de قـَيْـد (ج) قـُيـود traba فـَرَضَ – يَـفـْـرِض imponer سُـلـْـطـة autoridad عـالـَـم mundo عـالـَمـي mundial راغِـب deseoso إقـْبـال interés إزْدادَ – يَـزْداد aumentar شَـكـْـل forma مُـدْهِـش asombroso شَـبَـكـة red مَـعْـلـومـاتـيـة informática يُـفـيـد demuestra رَقـْـم (ج) أرْقـام número مَـلـَكَ – يَـمْـلِـك poseer وَسـيـلـة (ج) وَسـائِـل medio تـَصَـفـُّح hojear عَـدَد número, cantidad مِـقـْدار cantidad شَـخْـص persona بَـدا – يَـبْـدو parecer أعْـداد números, cantidades مُـتـَـزايـِد creciente أغـْـرى – يُـغـْـري tentar قـَبـول aceptación شَـرْط (ج) شُـروط condición حَـذف supresión عِـبـارة expresión, frase دَرَجـة grado مُـتـَفـاوِت distinto حُـقـوق الإنـْسـان derechos humanos نـُـسْـخـة (ج) نـُسَـخ copia مُـقـابـِـل a cambio de سَـمـاح permiso تـَضْـيـيـق estrechamiento, presión آن (ج) آوِنـة tiempo, momento إغـْلاق cierre مَـوْقِـع sitio مَـوْسـوعـة enciclopedia تـَحْـريـر redacción مـادّة (ج) مَـوادّ materia مَـطـْلـَع comienzos عـام año بَـدَأ – يَـبْـدَأ empezar حُـكـومـي gubernamental مَـوْضـوع tema إيـجـابـيـة positivo  أدّى – يُـؤَدّي llevar a مَـزيـد más إهْـتِـمـام interés بـِـحُـلـول con el comienzo de سَـجَّـلَ – يُـسَـجِّـل registrar أصْـبَـحَ – يُـصْـبـِـح llegar a ser ضَـمَّ – يَـضُـمّ incluir إقـْتِـراب proximidad ذِكـْرى conmemoración مَـذبَـحـة matanza تـَهـاطـَلَ – يَـتـَهـاطـَل sucederse abundantemente مَـقـال artículo مُـشـيـر alusivo حـادِثـة suceso ضَـحِـيّـة (ج) ضَـحـايـا víctima لايَـزال sigue siendo